Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-14)

Podczas sesji 30 marca 2023 zaszło wybicie z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 143,87 na ok. .

REKLAMA