Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-14)

15 marca 2023 zaszło wybicie w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 90,12 na ok. .

REKLAMA