Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-17)

REKLAMA