Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2023-03-27)

W trakcie sesji 24 maja 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 93,65 na .

REKLAMA