Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-04-03)

Podczas sesji 24 maja 2023 zaszło wybicie w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 84,00 na .

REKLAMA