Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2023-05-19)

Podczas sesji 24 maja 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 85,82 na ok. .

REKLAMA