Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2023-07-14)

31 lipca 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA