Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Opór (2023-07-26)

W trakcie sesji 31 lipca 2023 opór został przebity. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA