Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2023-08-09)

REKLAMA