Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2024-02-14)

Podczas sesji 29 lutego 2024 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 102,19 na ok. .

REKLAMA