Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Wsparcie (2024-03-06)

REKLAMA