Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Szybki wzrost (2024-04-15)

Podczas sesji 9 maja 2024 doszło do wybicia z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na wzrost do 174,63 na ok. .

REKLAMA