Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-04-15)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 4 maja 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 239,00 na ok. .

REKLAMA