Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Linia trendu spadkowego (2022-06-28)

7 lipca 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA