Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Linia trendu wzrostowego (2022-09-15)

16 września 2022 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA