Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Linia trendu wzrostowego (2023-03-01)

Podczas sesji 10 marca 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA