Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-03-14)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 20 kwietnia 2023. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 384,60 na ok. .

REKLAMA