Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-03-03)

Podczas sesji 13 marca 2023 zaszło wybicie w dół z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 250,00 na .

REKLAMA