Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Podwójne dno (2024-01-22)

W trakcie sesji 13 lutego 2024 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na spadek do 398,75 na .

REKLAMA