Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Trójkąt zniżkujący (2024-02-12)

REKLAMA