Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Kanał zniżkujący (2024-03-28)

5 kwietnia 2024 zaszło wybicie z formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 494,31 na .

REKLAMA