Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Kanał zniżkujący (2024-03-28)

W trakcie sesji 5 kwietnia 2024 doszło do wybicia górą formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 493,14 na .

REKLAMA