Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Klin zniżkujący (2024-03-28)

W trakcie sesji 5 kwietnia 2024 doszło do wybicia górą formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 492,20 na ok. .

REKLAMA