Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Klin zniżkujący (2024-03-28)

Podczas sesji 5 kwietnia 2024 doszło do wybicia w górę z formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 492,20 na ok. .

REKLAMA