Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2024-03-04)

REKLAMA