Nazwa / Typ formacji

Kruk SA / Opór (2024-04-15)

W trakcie sesji 6 maja 2024 doszło do przebicia oporu, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA