Nazwa / Typ formacji
Grupa Lotos SA / Klin zniżkujący (2018-01-16)
REKLAMA