Nazwa / Typ formacji
Grupa Lotos SA / Trójkąt zniżkujący (2018-03-21)
REKLAMA