Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Opór (2018-05-18)

W trakcie sesji 23 lipca 2018 opór został przebity, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA