Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2018-09-27)

Podczas sesji 8 października 2018 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 65,30 na ok. .

REKLAMA