Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Trzy zwyżkujące dołki (2019-01-30)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 13 maja 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 73,63 na .

REKLAMA