Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Płaska baza (2019-06-25)

4 lipca 2019 zaszło wybicie w górę z formacji płaskiej bazy. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 99,15 na .

REKLAMA