Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-07-08)

REKLAMA