Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Płaska baza (2019-09-25)

W trakcie sesji 8 października 2019 doszło do wybicia z formacji płaskiej bazy. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 104,66 na ok. .

REKLAMA