Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Podwójne dno (2019-12-19)

30 stycznia 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na spadek do 64,25 na ok. .

REKLAMA