Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Klin zwyżkujący (2020-01-27)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 28 stycznia 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na spadek do 80,74 na ok. .

REKLAMA