Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Kanał zniżkujący (2020-09-11)

Cena docelowa po wybiciu górą z formacji zniżkującego kanału została osiągnięta 10 grudnia 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 43,94 na ok. .

REKLAMA