Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Linia trendu wzrostowego (2021-07-06)

8 lipca 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA