Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-08-05)

W trakcie sesji 12 sierpnia 2021 formacja RGR została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 69,44 na ok. .

REKLAMA