Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Podwójny szczyt (2021-09-01)

W trakcie sesji 14 września 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 67,06 na .

REKLAMA