Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Trzy zwyżkujące dołki (2022-05-09)

W trakcie sesji 24 maja 2022 doszło do wybicia dołem formacji trzech zwyżkujących dołków, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na spadek do 52,94 na .

REKLAMA