Nazwa / Typ formacji

Grupa Lotos SA / Linia trendu wzrostowego (2022-06-20)

Podczas sesji 22 czerwca 2022 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA