Nazwa / Typ formacji
LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-02-14)
REKLAMA