Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Płaska baza (2018-05-10)

W trakcie sesji 11 maja 2018 zaszło wybicie w górę z formacji płaskiej bazy, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 10780,00 na .

REKLAMA