Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-06-19)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2018-08-28. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 9500,00 na .

REKLAMA