Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-07-13)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 2018-08-28. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 9500,00 na ok. .

REKLAMA