Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2018-07-23)

26 lipca 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA