Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2018-12-20)

REKLAMA