Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trzy zwyżkujące dołki (2019-04-24)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji trzech zwyżkujących dołków została osiągnięta 20 maja 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 7512,88 na .

REKLAMA