Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2019-04-24)

W trakcie sesji 2 maja 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA