Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2019-06-11)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 16 września 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 8010,00 na .

REKLAMA